Politikken

Ordførerkandidat Tom Olsen

Kjære velger!

Det er en stor glede å presentere Hole Arbeiderparti sitt partiprogram! Vi har gjennom hele kommunestyreperioden (2015-19) arbeidet med det vi nå legger frem. Vi tar her frem store og små saker som vi mener er viktige for den flotte bygda vår.

Når vi har skrevet politikken har vi stilt oss to spørsmål: Hvordan kan vi gi enkeltmennesket et godt liv i fellesskapet, og hvordan kan vi få til en ny kurs for Hole.

De siste fire årene har vært en stor prøvelse for Hole kommune. Kommuneøkonomien, tilbudene og de ansatte har vært gjennom massive kutt. Det er på tide å føre en linje i den økonomiske politikken som bringer oss fremover. Hole Arbeiderparti vil føre en stø og ansvarlig kurs!

Tom Olsen

Ordførerkandidat og leder av programkomiteen