Lokaldemokrati

Alle skal med

Hole Arbeiderparti vil utvikle lokaldemokratiet i Hole. Ved forrige kommunevalg valgte 40 prosent (2052 personer) av alle velgerne å holde seg hjemme. Dette er illevarslende tall og en trussel mot demokratiet. 

Vi vil øke valgdeltakelsen og styrke lokaldemokratiet gjennom følgende prinsipper og verdier: 

- Gjennomsiktighet i all saksbehandling. 

- Åpenhet.

- Lav terskel for kontakt med de folkevalgte.

- Bedre mulighetene for å gi innspill.

Kommunestyregruppens medlemmer forplikter seg gjennom programmet til å møte velgerne, lag- og foreninger for å høre på deres saker. 

Om Hole Arbeiderparti får ordføreren, vil ordføreren avholde et åpent møte på Herredshuset hver måned der innbyggerne kan stille spørsmål om stort og smått. 

Ordføreren forplikter seg også til å stille opp på et offentlig sted i Hole, hver måned for det samme formålet. Dette kan f.eks. være en benk på Vik Torg.

Ordførerkandidat og ungdomskandidat

Er du enig med Hole Arbeiderparti om Lokaldemokrati?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker