Arbeidslivspolitikk

Verdighet og trygghet

Hole  kommune skal ta sin rolle som oppdragsgiver, kontrollinstans og bedriftseier alvorlig. Sosial dumping, svart arbeid og all annen arbeidslivskriminalitet skal bekjempes. 

Kommunen og kommunen som eier skal i all sin virksomhet opptre i samsvar med egne vedtak, lov- og avtaleverk. Hole Arbeiderparti mener at arbeidslivskriminalitet og sosial dumping er en av de største utfordringene vi har som samfunn. Vi vil innføre seriøsitetskrav og være i front med dette arbeidet. 

Hole Arbeiderparti skal: 

- Støtte kommunens samarbeid med Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Politiet gjennom felles kontroller ute på alle større byggeprosjekt for å bekjempe bruk av innleie i flere ledd.

- Styrke kommunens eget kontrollapparat, slik at det kan utføres kontroller mot aktører i mindre bedrifter som utfører oppdrag for både private og det offentlige 

- Fastsette høye satser for bøtelegging ved brudd på gjeldende regelverk. 

- Få til raskere og enklere sanksjoner som hindrer gjentagelser, og ha spesielt fokus på oppdragsgivere/arbeidsgivere 

- Videreføre, forbedre og sette av tilstrekkelig med tid til trepartssamarbeidet mellom den politiske ledelsen og partene i arbeidslivet. 

- Legge til rette for at kommunen i størst mulig grad tilbyr alle heltidsstillinger.

- Vurdere en kommunal vikartjeneste med faste og hele stillinger som tiltak for å sikre de ansattes mulighet til å jobbe heltid 

- Arbeide for at Hole kommune får flere lærlinger innenfor alle kommunens tjenesteområder, slik skolene kan opprettholde utdanningstilbudet og utvikle nye.

Portrett av en smilende helsearbeider. Foto: Øivind Haug

Er du enig med Hole Arbeiderparti om Arbeidslivspolitikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker