En far og hans to barn går tur i skogen, de har stoppet opp for å studere noe. Foto: Øivind Haug

Nei til søndagsåpne butikker!

Hole Arbeiderparti sier nei til søndagsåpne butikker. Vi vil beholde søndagen som en annerledesdag, sier Jørn-Inge Frøshaug.

I det norske samfunn er søndag en annerledesdag. Det er en dag vi sammen har besluttet at skal brukes til ting som tur i marka, frivillig arbeid og familiekos. 

Det er en rolig dag som gir de fleste norske lønnstakere avslapning og mer tid til hverandre. 

Hole Arbeiderparti vil stemme imot rådmannens forslag om søndagsåpne butikker. Dette er et helt klart retningsvalg for oss.

En alminneliggjøring av søndagshandelen vil ha konsekvenser for familier og velferdstilbud. Det utfordrer hele annerledesdagen. All handel trenger infrastruktur rundt seg, ved å utfordre dette vil man trekke inn mange flere yrkesgrupper i ødeleggelsen av søndagen. 

Søndagsåpne butikker vil også gi dyrere varer for norske forbrukere. Varer som allerede er dyre sammenlignet med andre land. 

Søndagsåpne butikker vil ikke sørge for økt omsetning eller økt sysselsetting. Det eneste resultatet blir å gi vanlige norske arbeidstakere dårligere arbeidstider. De søndagsåpne butikkene må legges ned over hele landet, de er et skritt i gal retning. 

La søndagen være søndag. La Norge være annerledeslandet med annerledesdagen. 

Jørn-Inge Frøshaug, leder i Hole Arbeiderparti. 


Nora Prøsch Meier, Jørn-Inge Frøshaug, Tom Olsen og Kristin Victoria Jansen.