Kandidater og program på plass!

Hole Arbeiderparti avholdt den 9. januar program- og nominasjonsmøte på Hole Herredshus.

Ordførerkandidaten ble Tom Olsen. Han er 59 år gammel og arbeider som selger.

Tom Olsen har lang politisk erfaring gjennom en rekke organisasjoner og verv, både lokalt og nasjonalt. Han har også hatt flere lederstillinger i arbeiderbevegelsen.

Ordførerkandidaten er opprinnelig tømrer av yrke. Han har også arbeidet selvstendig som bedriftkonsulent, og innenfor produktutvikling. De siste 11 årene har han vært i sin nåværende stilling som selger og tillitsvalgt.

Tom Olsen er gift og bosatt på Klokkerlia i Hole. På fritiden liker han å holde seg i form gjennom jogging og golf, ellers går mye av tiden til politisk arbeid. Han har sittet i kommunestyret og plan- og miljøutvalget siden 2015. Han har også tidligere vært politisk aktiv i Hole på 1990-tallet. 

- Jeg vil si at dette er en av de mest spennende valgene i Hole på mange år. Vi har den siste perioden virkelig fått se de politiske skillelinjene i kommunen. Arbeiderpartiet og opposisjonen har valgt en annen vei enn flertallspartiene. Jeg håper vi får en god og verdig valgkamp, som gir velgerne et godt utgangspunkt for å ta sine valg. Vi velger en linje med stø økonomisk kurs for å gi barna gode skoler, de ansatte en trygg arbeidshverdag og de eldre en verdig eldreomsorg. Sterke fellesskap gir gode liv, det er min overbevisning.

- Blant de viktigste sakene våre er skole, omsorg, boligbygging og næringspolitikk. Vi må begynne å skape for å dele. Jeg ønsker at flere holeværinger skal få anledning til å arbeide i kommunen. Også er det viktig at vi gir frivilligheten, idretten og kulturlivet bedre kår. Det er ikke bare kroner og øre som er viktige verdier i livet vårt. Holebygdas kapital handler om så mye mer!

Et enstemmig program- og nominasjonsmøte valgte følgende liste:

1. Tom Olsen (1959)

2. Kristin Victoria Jansen (1992)

3. Jørn-Inge Andreassen Frøshaug (1995)

4. Nora Prøsch Meier (1999)

5. Bjørn Rolf Gasmann (1955)

6. Mette Jahn (1968)

7. Marius Antonio Jenssen (1989)

8. Helene Bøsei Olsen (1994)

9. Svend Arne Hokstad (1964)

10. Grete Johanne Andreassen (1959)

11. Dagfinn Westad (1945)

12. Merethe Johansen (1964)

13. Ragnar Braata (1963)

- Jeg er stolt av å lede dette fantastiske laget mot valgseier. Vi spenner bredt i både alder og bakgrunner. Ikke minst har vi like mange kvinner og menn på lista. Jeg sier med hånden på hjertet at dette er en god liste der jeg kan stå for alle kandidatenes velvilje og iver etter å gjøre noe for denne fantastiske bygda, sier Tom Olsen. 


Ordførerkandidat, Tom Olsen

Hole Arbeiderparti sin ordførerkandidat, Tom Olsen