Nora Prøsch Meier, Jørn-Inge Frøshaug, Tom Olsen og Kristin Victoria Jansen.

Arbeiderpartiets gruppe 2019-2023

Det konstituerende kommunestyremøtet ble avholdt den 7. oktober.

Den nye kommunestyregruppa består av Tom Olsen, Nora Prøsch Meier, Kristin Victoria Jansen, Jørn-Inge Frøshaug og Helene Bøsei Olsen. 

Arbeiderpartiet er representert i følgende utvalg:

Formannskap:

Jørn-Inge Frøshaug 

Kristin Victoria Jansen 

Plan- og miljøutvalget:

Tom Olsen

Kristin Victoria Janssen

Levekårsutvalget:

Nora Prøsch Meier

Kontrollutvalget: 

Svein Solheim (Leder)

Valgkomiteen: 

Jørn-Inge Frøshaug

KS: 
Jørn-Inge Frøshaug